بازرگانی اسلامی

آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى‏ بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید. - سوره صف10و11

بازرگانی اسلامی

آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى‏ بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید. - سوره صف10و11

علاقه مندی ها و آشنایی ها:

  • تکنیک های تحقیق در عملیات
  • نرم افزارهای آماری و تحقیق در عملیات (spss,lisrel,pls,super decision,excel)
  • تحقیقات میان رشته ای در نقل با رویکرد تحقیق موضوعی در قرآن کریم
  • بررسی مسائل حوزه مدیریت با رویکرد فقهی

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دغدغه های علمی:

  • مبارزه با فقر (در مقام درمان= حوزه بازتوزیع درآمدی)
  • تولید ملی و اقتصاد مقاومتی
  • مدیریت استراتژیک در بخش کشاورزی
  • بازاریابی اسلامی
  • حل موضوعات فرهنگی
  • تنظیم روابط تجاری بر اساس آموزه های اسلامی

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

حیطه های علمی مورد علاقه:

  • بازاریابی اسلامی
  • مدیریت اسلامی
  • اقتصاد مقاومتی
  • بازاریابی اجتماعی
  • بازاریابی سیاسی
  • مدیریت استراتژیک
  • مدیریت فرهنگی