بازرگانی اسلامی

آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى‏ بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید. - سوره صف10و11

بازرگانی اسلامی

آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى‏ بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید. - سوره صف10و11

۱ مطلب با موضوع «پرونده های ویژه :: اقتصاد مقاومتی» ثبت شده است

امروزه در حوزه مدیریت سازمان مسلم شده است که موفقیت ، بقا و رشد سازمان در شرایط کنونی در گرو مدیریت راهبردی اثربخش است. بر این اساس سازمان های مختلف با درک این ضرورت اقدام به بهره گیری از مدل ها و روش های موثر در حوزه مدیریت راهبردی نموده اند. به دلیل عقب ماندگی کشور در حوزه تولید علوم انسانی، مصرف دانش در این حوزه منحصر به تولیدات غربی و یا تولیداتی که بر مبنای نظام ارزشی موجود در این تئوری ها، شده است. از آنجایی که اگر دانش تولید شده بر مبنای تفکر غیردینی باشد، نمی تواند منتسب به دین گردد؛ لذا تفاوتی نمی کند که دانش را حتی یک مسلمان تولید کرده باشد اما مبانی فکری اسلامی در آن دیده نشود.

  • سعید مسعودی پور