بازرگانی اسلامی

آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى‏ بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید. - سوره صف10و11

بازرگانی اسلامی

آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى‏ بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید. - سوره صف10و11

۱ مطلب در دی ۱۳۹۶ ثبت شده است

تاکسی ات رو عوض کن!

سعید مسعودی پور | شنبه, ۳۰ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

تنها پیکان تاکسی آن خط است. پشت صندلی راننده نشسته ام و منتظرم تا ماشین پر شود. راننده با لنگی دارند ماشین را تر و خشک می کند. چند تا از همکارانش مرتب در گوشش می خوانند: آخه این چیه که داری؟ چرا نمیری پژو بگیری. یک کم فکر کن. راننده اعتنایی نمی کند و میگوید همینی که هست خوبه. خانم چادری رو گرفته ی سن و سال داری صندلی جلو نشسته است. مکالمه راننده با همقطارانش را شنیده و با لهجه ترکی این جمله را زیر لب می گوید: همینی که داره باید بره خدا را شکر کنه. اگه نداشت خوب بود؟

  • سعید مسعودی پور