بازرگانی اسلامی

آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى‏ بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید. - سوره صف10و11

بازرگانی اسلامی

آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى‏ بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید. - سوره صف10و11

۴ مطلب با موضوع «تک نوشته های مدیریت اسلامی» ثبت شده است

از مفهوم پردازی مدیریت جهادی تا نظام سازی مدیریت جهادی

سعید مسعودی پور | پنجشنبه, ۲۸ فروردين ۱۳۹۳، ۰۷:۳۷ ب.ظ | ۱ نظر

 نظریات از انتزاعات شناخته شده ای به نام مفاهیم ساخته می شوند. یک مفهوم که از میان سایر مفاهیم انتخاب می شود به عنوان کانون تئوریزه کردن، مد نظر قرار می گیرد و سپس مفاهیم مرتبط با آن برای تبیین مفهوم اصلی، تعریف و مورد استفاده قرار می گیرد. مفاهیم را شبیه سبد های خالی تصور کنید که باید با تجربه پر شوند. اگر برای اولین بار در حین مطالعه علمی، با یک مفهوم تازه و ناآشنا مواجه می شوید، آن مفهوم به مثابه ظرفی خالی است. شما باید با ارتباط دادن تجارب شخصی خود با آن، آن را از معنا پر کنید. هر چند شما تجربه های بیشتری را با مفاهیم خود مرتبط کنید، بیشتر می توانید به غنی سازی مفاهیم اقدام کنید. (برگرفته از کتاب تئوری سازمان هچ)

با تکیه بر مباحث فوق که بنیان های نظریه پردازی (theory building) و در سطح خردتر مفهوم پردازی(conceptualizing)  است می توان به شناخت دقیق تر مدیریت جهادی پرداخت. مدیریت جهادی در نگاه اول یک مفهوم به نسبت جدید در حوزه مدیریت شناخته می شود. مفهومی که تاکید بر سبک و الگوی خاصی از رفتار مدیریت دارد که احتمالا در ادبیات مدیریت متعارف چنین سبک مورد توجه قرار نگرفته است. دلیل عدم توجه هم روشن است: عدم تحقق چنین سبکی از مدیریت در کشورهایی که پیشتازان دانش مدیریت هستند. به عبارت روشن تر آنچه که در فرآیند مفهوم پردازی و تئوری پردازی طی می شود، مطالعه رفتار عینی و تکیه بر مطالعات تجربی است و از این رهگذر است که دانش تولید می شود.

پیش از این(در سال جهاد اقتصادی)، ریشه جهد را در قرآن جستجو کردم. آیات بدست آمده را احصا نموده و تاملی کوتاه بر آنها داشتم. یافته ها را به اجمال می توان ذیل سه محور در قالب شکل زیر نشان داد:

  • ۱ نظر
  • ۲۸ فروردين ۹۳ ، ۱۹:۳۷
  • سعید مسعودی پور

آیا وجود سازمان اصالت دارد یا اعتباری است؟

سعید مسعودی پور | شنبه, ۴ آبان ۱۳۹۲، ۱۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

ازمجموعه آیاتی که در آن لفظ سنت الهی به کار رفته است این گونه برداشت می شود که سنت مجموعه ای قوانین ثابت و اساسی تکوینی یا تشریعی خداوندی است که هرگز دگرگونی در آن روی نمی دهد. (شریفی، 1384، 35) نظم حاکم بر تاریخ و حکمت الهی حاکی از این است که این سنت ها با یکدیگر هماهنگ بوده و مناسبات حساب شده ای دارند؛ یعنی در زمان و مکان خاص و بعد از تحقق مقدماتشان جریان می یابند. (سلیمانی، 1388، 97) از سنت های الهی می توان بر اساس معیارهای مختلف، طبقه بندی و دسته بندی های گوناگونی ارائه کرد.

  • سعید مسعودی پور

بازشناسی مفهوم تغییر در سازمان و ارائه تحلیلی انتقادی از آن

سعید مسعودی پور | يكشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

ارائه کلاسی مربوط به درس نقد و بررسی نظریه های سازمان مدیریت

در این ارائه تلاش شده است تا در ابتدا توضیحی در خصوص چگونگی نقد یک تئوری ارائه شود. سپس ضمن تشریح مفهوم تغییر، بر اساس برخی از ابعادی که می توان بر آن اساس به نقد پرداخت، نقدهای از تئوری های موجود در زمینه تغییر و مدیریت آن بیان شده است

در ادامه مطلب فایل کامل پاورپوینت این ارائه را دانلود کنید

  • سعید مسعودی پور

درآمدی بر رقابت از منظر اسلامی

سعید مسعودی پور | يكشنبه, ۲۸ مهر ۱۳۹۲، ۰۹:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر

تبیین جایگاه اصل رقابت به عنوان مبنای غالب تئوری های مدیریت استراتژیک و بازاریابی در مکتب اقتصاد سرمایه داری و ارائه تحلیلی انتقادی از آن

عنوان یکی از ارائه های کلاسی، مربوط به درس تحلیل فلسفی نظریه های اقتصادی

در این فایل تلاش شده است تا با اتکا به مبانی نظام سرمایه داری، اصل رقابت به عنوان یکی از اصول تئوری های مدیریت استراتژیک و بازاریابی تبیین شده و برخی از وجوه ناکارامدی آن ارائه گردد. به نظر می رسد با توجه به ویژگی های خاص اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در کشور ما، اتکا صرف به این تئوری ها نمی تواند موثر واقع شود.

در ادامه مطلب فایل پاورپوینت کامل را دانلود کنید.

  • سعید مسعودی پور