بازرگانی اسلامی

آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى‏ بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید. - سوره صف10و11

بازرگانی اسلامی

آیا شما را به تجارتى راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى‏ بخشد؟ به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید این براى شما بهتر است اگر بدانید. - سوره صف10و11

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد (رشته معارف اسلامی و مدیریت بازرگانی)

تبیین جایگاه سنت رزق و نقش اعتقاد به آن در کسب و کار از منظر قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزان

استاد راهنما: آقای دکتر مصباح الهدی باقری- استاد مشاور: آقای دکتر مهدی سپهری - نمره اخذ شده: ۱۹.۷۵

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

باز شناسی مفهوم نخبگی و موضوعات مرتبط با آن از دیدگاه قرآن

دریافت چکیده
حجم: 115 کیلوبایت

مقاله فوق به سفارش بنیاد علمی نخبگان کشور در راستای طرح تدوین مجموعه مقالات مبانی دینی و انقلابی نخبگی و نخبه‌پروری در 92 صفحه تالیف شده است- ارائه در نخستین همایش هم اندیشی ملی در امور نخبگان کشور. با همکاری مرتضی جوانعلی آذر، 1390.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارکردهای فرا اقتصادی انفاق در مکتب قرآن: بررسی رویکرد تربیتی انفاق

دریافت چکیده
حجم: 198 کیلوبایت

پذیرش در پنجمین همایش امام خمینی و سیاست خارجه (نقش انفاق و رفتارهای حمایتگرانه در تنظیم روابط بین الملل)، چاپ مقاله در کتاب مجموعه مقالات، با همکاری مجید کریمی، 1390.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

بازشناسی مفهوم جهاد اقتصادی در پرتو آموزه های قرآن کریم

دریافت چکیده
حجم: 115 کیلوبایت

مقام دوم در بخش مقاله نویسی ششمین جنشواره ملی بهار، جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، با همکاری هادی خواجه زاده- 1390

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقاله علمی- پژهشی: امکان سنجی فقهی مخاطب واقع شدن صغار در تبلیغات تجاری

دریافت اصل مقاله
حجم: 210 کیلوبایت

دریافت پذیرش نهایی برای چاپ در نشریه علمی- پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، 1392، با همکاری دکتر غلامرضا مصباحی مقدم.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقاله علمی- پژوهشی: جاذبه های تبلیغاتی مطلوب در بازاریابی اجتماعی انفاق بر اساس آموزه های قرآنی

دریافت اصل مقاله

دریافت پذیرش نهایی برای چاپ در نشریه علمی- پژوهشی اندیشه مدیریت راهبردی، 1393، با همکاری دکتر بهرام خیری.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقاله علمی- پژوهشی: تبیین جایگاه سنت رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از منظر قرآن کریم با تاکید بر تفسیر المیزان

دریافت اصل مقاله

چاپ در  نشریه علمی-پژوهشی مدیریت اسلامی، 1392. سال 21 ، شماره 2، با همکاری دکتر مصباح الهدی باقری و دکتر مهدی سپهری

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مقاله علمی- پژوهشی: درآمدی بر مبانی مسئولیت سازمانی از نگاه اسلام

دریافت اصل مقاله

چاپ در  نشریه علمی-پژوهشی چشم انداز مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی، 1393. سال 4، شماره 19، با همکاری دکتر اسدالله گنجعلی و دکتر مهدی سپهری

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مفاهیم و اصول کسب و کار حلال

به سفارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار 1393

دریافت فایل کامل